CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU HÀ NỘI (12045)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU HÀ NỘI

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU HÀ NỘI.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No.626 Hoa Lo Str., Xuan Phuong Ward, Tu Liem Dist, Ha Noi.

TEL

FAX

84-4-37648306

URL

http://www.khuonmauhanoi.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU HÀ NỘI.

PAGE TOP