CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM (12044)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No. 27, D1 Dai Kim New Urban, Hoang Mai Dist, Ha Noi.

TEL

FAX

84-4-37638121

URL

http://www.htmp.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM.

PAGE TOP