Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ZION Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ZION Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

B17 Road 6 KCN SAI DONG B, Dist.LONG BIEN, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36750915

URL

http://www.zion.com.sh

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ZION Co., Ltd.

PAGE TOP