Vietnam International Production Co., Ltd (12042)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vietnam International Production Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

bọc nệm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam International Production Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 104/2-12, Amata 4-2,Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3992722

URL

http://www.v-i-production.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam International Production Co., Ltd.

PAGE TOP