Vietnam Mould Co., Ltd (12041)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vietnam Mould Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam Mould Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Industry Group, Lien Hiep Ward, Phuc Tho Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38394348

URL

http://www.vinamould.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam Mould Co., Ltd.

PAGE TOP