Okuno-Auromex Vietnam Co.,Ltd (12038)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Okuno-Auromex Vietnam Co.,Ltd

Nội dung kinh doanh

Mạ trên nhựa, sơn chống ăn mòn, hóa chất cho vi mạch in (PCB).

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Okuno-Auromex Vietnam Co.,Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 104/ 8, Road Amata 2-4, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936570

URL

http://www.okuno-auromex.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Okuno-Auromex Vietnam Co.,Ltd.

PAGE TOP