Công ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân (12036)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Số 8/161 Ngõ Thịnh Quang - Tây Sơn - Đống Đa – Hà Nội

TEL

FAX

84-4-13793395

URL

http://www.cokhihaivan.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân.

PAGE TOP