Union Tack Vina Co., Ltd (12034)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Union Tack Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

lau phòng, sản phẩm nhựa lót sàn, băng keo dán hai mặt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Union Tack Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 101/3, Amata 1,Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3994670

URL

http://www.uniontack.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Union Tack Vina Co., Ltd.

PAGE TOP