Công ty Cơ Điện Trần Phú (12030)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cơ Điện Trần Phú

Nội dung kinh doanh

cáp khóa nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cơ Điện Trần Phú.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

41 Phuong Liet Str., Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38691802

URL

http://www.tranphucable.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cơ Điện Trần Phú.

PAGE TOP