Công ty Cơ Điện Trần Phú (12030)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cơ Điện Trần Phú

Nội dung kinh doanh

cáp khóa nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cơ Điện Trần Phú.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

41 Phuong Liet Str., Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38691802

URL

http://www.tranphucable.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cơ Điện Trần Phú.

PAGE TOP