Công Ty TNHH SX & TM Thanh Luân (12029)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH SX & TM Thanh Luân

Nội dung kinh doanh

mạ thiếc, niken trang trí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH SX & TM Thanh Luân.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

930C1 Cat Lai Industrial Park, Dist 2, HCMC

TEL

FAX

84-8-37421357

URL

http://www.thanhluanco.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH SX & TM Thanh Luân.

PAGE TOP