Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (12028)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình

Nội dung kinh doanh

dây cách điện PVC và dây mềm, dây điện từ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Alley 320, Khuong Dinh Road, Ha Dinh Commune, Thanh Xuan Dist. Ha Noi

TEL

FAX

84-4-35587137

URL

http://www.cadisun.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình.

PAGE TOP