công ty Hà Sơn (12027)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

công ty Hà Sơn

Nội dung kinh doanh

cáp trung thế, cáp nguồn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với công ty Hà Sơn.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

1/172 Thai Thinh Str., Dong Da Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-37853883

URL

http://www.hason.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với công ty Hà Sơn.

PAGE TOP