Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á (12026)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

5 Road 5 Song Than Industrial Park 1, Ward An Binh, Di An. Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3737907

URL

http://www.tondonga.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.

PAGE TOP