Elmaco Wire And Cable J.S.C (12025)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Elmaco Wire And Cable J.S.C

Nội dung kinh doanh

thiết bị điện, cáp trung thế

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Elmaco Wire And Cable J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

92 Duc Giang Str., Long Bien Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36558530

URL

http://www.emj.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Elmaco Wire And Cable J.S.C.

PAGE TOP