Công ty Cổ phần Ứng dụng Công Nghệ và CNC Việt Nam (CNC-VINA JSC.) (12023)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Ứng dụng Công Nghệ và CNC Việt Nam (CNC-VINA JSC.)

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Ứng dụng Công Nghệ và CNC Việt Nam (CNC-VINA JSC.).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

4 Lot 8 Small & Medium Industrial Ward Minh Khai, Dist Tu Liem, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-22166062

URL

http://www.cncvina.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ phần Ứng dụng Công Nghệ và CNC Việt Nam (CNC-VINA JSC.).

PAGE TOP