Công ty cổ phần Thép Đình Vũ (12021)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Thép Đình Vũ

Nội dung kinh doanh

thép phẳng, thép ống, khai thác và chế biến khoáng sản

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Thép Đình Vũ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

3.1 Industrial Park, Dinh Vu Economic Zone, Dist.Hai An, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3769039

URL

http://www.thepdinhvu.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Thép Đình Vũ.

PAGE TOP