Công ty cổ phần Thép Đình Vũ (12021)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Thép Đình Vũ

Nội dung kinh doanh

thép phẳng, thép ống, khai thác và chế biến khoáng sản

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Thép Đình Vũ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

3.1 Industrial Park, Dinh Vu Economic Zone, Dist.Hai An, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3769039

URL

http://www.thepdinhvu.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Thép Đình Vũ.

PAGE TOP