FUJIKASUI ENERGY&ENVIRONMEN T TECHNOLOGY CO., LTD (12020)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FUJIKASUI ENERGY&ENVIRONMEN T TECHNOLOGY CO., LTD

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUJIKASUI ENERGY&ENVIRONMEN T TECHNOLOGY CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

3 Road 20 Song Than Industrial Park 2, DiAn, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3790526

URL

http://www.fujikasui.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUJIKASUI ENERGY&ENVIRONMEN T TECHNOLOGY CO., LTD.

PAGE TOP