Công ty Cổ phần Cơ khi Luyện kim (12017)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Cơ khi Luyện kim

Nội dung kinh doanh

bánh răng, sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Cơ khi Luyện kim.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

2nd Road, Bien Hoa 1 Industrial Park, Dong Nai Provin

TEL

FAX

84-61-3836774

URL

http://www.sadakim.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Cơ khi Luyện kim.

PAGE TOP