Công Ty TNHH APM SPRINGS (12014)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH APM SPRINGS

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH APM SPRINGS.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

25 DL TU DO Vietnam Singapore Industrial Park, Ward Sinh Hoa, Thuan An

TEL

FAX

84-650-3767078

URL

http://www.apm-automotive.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH APM SPRINGS.

PAGE TOP