Cty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW Việt Nam (12010)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW Việt Nam

Nội dung kinh doanh

Xe nâng, xe tải

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW Việt Nam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

12A Doc Lap Road, Vietnam Singapore Industrial Park 1, Ward Binh Hoa, Thuan An

TEL

FAX

84-650-3743888

URL

http://www.umwvietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW Việt Nam.

PAGE TOP