Fukuyama GoseiVN Co., Ltd (12007)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Fukuyama GoseiVN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Fukuyama GoseiVN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

122 Amata Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai Provrnce

TEL

FAX

84-61-3936954

URL

http://www.bes.ne.jp/kogyo/fukuyama-gosei/vietname/vietname.htm

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Fukuyama GoseiVN Co., Ltd.

PAGE TOP