STRATEGIC MARINE Co., Ltd (12006)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

STRATEGIC MARINE Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đóng và sữa chữa tàu, công nghiệp hỗ trợ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với STRATEGIC MARINE Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

12 Dong Xuyen Industrial Park Rach Dua, TWard.VONG TAU, Ba Ria-Vung Tau

TEL

FAX

84-64-3615225

URL

http://www.strategicmarine.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với STRATEGIC MARINE Co., Ltd.

PAGE TOP