Hai Phong battery Industry Co., Ltd (12003)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hai Phong battery Industry Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Ắc quy ô tô, Ắc quy mô tô

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hai Phong battery Industry Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Cum 9, Quang Tru, Kien An Dist, Hai Phong

TEL

FAX

84-31-3576086

URL

http://www.anquyhabacohp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hai Phong battery Industry Co., Ltd.

PAGE TOP