Hai Phong battery Industry Co., Ltd (12003)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hai Phong battery Industry Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Ắc quy ô tô, Ắc quy mô tô

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hai Phong battery Industry Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Cum 9, Quang Tru, Kien An Dist, Hai Phong

TEL

FAX

84-31-3576086

URL

http://www.anquyhabacohp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hai Phong battery Industry Co., Ltd.

PAGE TOP