Gửi quý khách đang quan tâm đến việc xúc tiến phát triển ở Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Gửi quý khách đang quan tâm đến việc xúc tiến phát triển ở Vietnam

Có thể quảng cáo (PR) sản phẩm, doanh nghiệp cho kỹ sư/người mua ở Vietnam.

Lợi ích 1

Có thể quảng cáo (PR) cho kỹ sư/người mua ở Vietnam.

Lợi ích 2

Có thể giao dịch trực tiếp với kỹ sư/người mua mà Quý khách quan tâm.

Lợi ích 3

Có thể đăng tuyển đại lý/đối tác.

Ở TECH DIRECTORY Vietnam, Quý khách có thể đăng miễn phí thông tin doanh nghiệp/danh mục sản phẩm của công ty mình. Nếu sử dụng dịch vụ có tính phí, Quý khách có thể đăng thông tin sản phẩm/dịch vụ, qua đó tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho mình hơn.

Ở TECH DIRECTORY Vietnam, Quý khách sẽ nhận được liên lạc trực tiếp từ kỹ sư/người mua có quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của công ty Quý khách.

Ở TECH DIRECTORY Vietnam, quý khách có thể đăng tuyển đại lý/đối tác hỗ trợ việc triển khai kinh doanh tại Vietnam.

Lợi ích 1 Lợi ích 2 Lợi ích 3

Cơ cấu tổ chức của TECH DIRECTORY Vietnam

Cơ cấu tổ chức của TECH DIRECTORY Vietnam

Kỹ sư/người mua

Nhà cung ứng/đại lý

Kỹ sư/người mua đang tìm sản phẩm/dịch vụ sẽ truy cập vào trang này.

Chúng tôi sẽ đăng thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm/dịch vụ lên trang mạng.

Có thể theo dõi và phản hồi nội dung hỏi đáp được đăng bởi người mua.

Cách sử dụng TECH DIRECTORY Vietnam

Có thể quảng cáo thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm/dịch vụ của công ty Quý khách.

 • 1Đăng thông tin doanh nghiệp
  Có thể đăng ký rồi đăng thông tin doanh nghiệp cho TECH DIRECTORY Vietnam. Ngoài ra, quý khách cũng có thể đăng thông tin về các điểm bán hàng/đại lý, thông tin thiết bị.
 • 2Quảng cáo thông tin sản phẩm/dịch vụ. (Dịch vụ có tính phí)
  Có thể đăng ký rồi quảng cáo thông tin sản phẩm/dịch vụ. Đồng thời, có thể đăng ký thông tin danh mục của sản phẩm/dịch vụ và cho tải về danh mục.

Arrow

Có thể quản lý toàn bộ yêu cầu của kỹ sư/người mua.

 • 1Chức năng chọn lọc
  Có thể chọn lọc theo phân loại yêu cầu chẳng hạn như Liên hệ hỏi đáp, Tải về v.v...
 • 2Quản lý tình trạng yêu cầu.
  Có thể thiết lập đã đối ứng hay chưa đối với yêu cầu.
 • 3Chia sẻ thông tin yêu cầu.
  Có chức năng giúp chia sẻ thông tin yêu cầu với nhân viên khác chẳng hạn như bản thân công ty, chi nhánh v.v...

PAGE TOP