Về TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TECH DIRECTORY Vietnam là gì?

TECH DIRECTORY Vietnam hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm và tìm thông tin các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Lợi ích 1

Có thể hỏi đáp trực tiếp với các doanh nghiệp được đăng

Lợi ích 2

Có thể lấy được danh mục tại đó

Lợi ích 3

Có thể xác nhận thông tin thu thập được bất kỳ lúc nào.

Với TECH DIRECTORY Vietnam, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách của nhà sản xuất, đại lý…cũng như có thể xác nhận quy cách, yêu cầu báo giá, đặt những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật v.v…

Ở TECH DIRECTORY Vietnam, Quý khách có thể tải về danh mục sản phẩm/dịch vụ, giới thiệu/hướng dẫn về công ty.

"Ở TECH DIRECTORY Vietnam, bất kỳ lúc nào, Quý khách cũng có thể xác nhận lịch sử hỏi đáp, danh mục đã tải về. Khi cần biết thông tin, Quý khách có thể tìm từ lịch sử một cách dễ dàng."

Lợi ích 1 Lợi ích 2 Lợi ích 3

Cơ cấu tổ chức của TECH DIRECTORY Vietnam

Cơ cấu tổ chức của TECH DIRECTORY Vietnam

Kỹ sư/người mua

Nhà cung ứng/đại lý

Có thể tìm sản phẩm/dịch vụ dùng cho các nhà máy, phòng nghiên cứu. Cũng có thể tìm các sản phẩm đang đăng tuyển đại lý.

Có thể hỏi đáp trực tiếp với doanh nghiệp. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể tải về danh mục sản phẩm/dịch vụ, cũng như giới thiệu/hướng dẫn về công ty. *Để liên lạc hỏi đáp hoặc tải thông tin về, Quý khách cần đăng ký làm hội viên (miễn phí).

Có liên lạc hỏi đáp liên quan đến sản phẩm/dịch vu.

Có trả lời bằng mail hay điện thoại liên quan đến nội dung hỏi đáp.

Cách sử dụng TECH DIRECTORY Vietnam.

Có thể tìm kiếm sản phẩm hữu ích, doanh nghiệp ở Vietnam.

 • 1Tìm từ khóa
  Khi nhập từ khóa rồi nhấn nút Tìm kiếm thì quý khách có thể tìm thấy sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp có liên quan đến từ khóa đó.
 • 2Thông tin đáng chú ý
  Chúng tôi hiện đang giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp đáng quan tâm.
 • 3Tìm doanh nghiệp
  Có thể tìm kiếm doanh nghiệp dựa vào tên khu công nghiệp, vùng, lĩnh vực kinh doanh.
 • 4Bản tin kỹ thuật
  Có thể tìm sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp từ bản tin kỹ thuật.

Arrow

Có thể tập hợp sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp đáng quan tâm để xem.

 • 1Tên thông tin sản phẩm/dịch vụ
  Có thể tìm sản phẩm/dịch vụ mà Quý khách quan tâm. Khi nhấn vào, Quý khách sẽ biết được thông tin chi tiết.
 • 2Biểu tượng
  Có thể dễ dàng nhận biết có danh mục, mẫu hay không, cũng như có thể biết được có phải thông tin đăng tìm đại lý/đối tác hay thông tin mới hay không.
 • 3Tên doanh nghiệp
  Là doanh nghiệp hiện đang cung ứng sản phẩm/dịch vụ nào đó. Khi nhấn, Quý khách sẽ biết được thông tin chi tiết của doanh nghiệp đó.

Arrow

Có thể liên hệ hoặc tải về danh mục.

 • 1Liên hệ
  Có thể nhập nội dung muốn liên hệ và trực tiếp hỏi đáp với doanh nghiệp.
  ※Cần đăng ký hội viên.

  Sau khi liên hệ, Quý khách sẽ nhận được câu trả lời từ doanh nghiệp.
  ※Cũng có trường hợp Quý khách sẽ phải đợi ít lâu để nhận được câu trả lời từ doanh nghiệp.
 • 2Tải về danh mục
  Khi nhấn nút Tải về rồi trả lời ngắn gọn Bản thăm dò ý kiến, Quý khách có thể xem được danh mục (PDF).
  ※Cần đăng ký hội viên.

Arrow

Có thể tìm thông tin sản phẩm/dịch vụ từ Lịch sử hỏi đáp, Lịch sử tải về.

 • 1Lịch sử tải về
  Có thể tìm danh mục (PDF) đã tải về.
 • 2Lịch sử liên hệ
  Có thể tìm nội dung đã hỏi đáp.
 • 3Lịch sử xem
  Có thể tìm thông tin sản phẩm/dịch vụ, thông tin doanh nghiệp đã xem ở TECH DIRECTORY Vietnam.

PAGE TOP