Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật06/05/2021
Túi 2D Bio-Container dùng một lần được tuyển chọn cho sản xuất dược phẩm.

Túi 2D Bio-Container dùng một lần được tuyển chọn cho sản xuất dược phẩm.** TECH DIRECTORY Vietnam **

* Túi Pall Allegro 2D Bio-Container [Đặc trưng] Hình dạng giúp đổ chất lỏng ra hiệu quả. Có thể đổ đầy dung lượng quy định (đầy túi) ngay cả đối với các ứng dụng cần cấp đông. Có thể lựa chọn ống vào và ống ra từ 1/4 – 1/2 inch. Có thể gắn cảm biến vào đầu ống từ 1/2 inch. Đầu ống được thiết kế để có thể nối bằng dây thít hoặc đầu nối BarbLock. Thông tin doanh nghiệp:Pall Vietnam

  • Further enhancement of SPEEDIO productivity

  • Độ bền cơ học và chịu mài mòn tuyệt vời.

PAGE TOP