Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật15/04/2021
Hệ thống này đã được phát triển với sự nhấn mạnh về độ chính xác cao và độ tin cậy cho các chuỗi ATC được sử dụng trong

Hệ thống này đã được phát triển với sự nhấn mạnh về độ chính xác cao và độ tin cậy cho các chuỗi ATC được sử dụng trong** TECH DIRECTORY Vietnam **

* chuỗi nồi cho ATC(Chains Pot for ATC) Hệ thống này được phát triển với sự nhấn mạnh vào độ chính xác cao và độ bền cho chuỗi ATC được sử dụng trong các thiết bị ATC của trung tâm gia công. · Các nồi đã được phát triển với nhựa tăng cường đặc biệt là nguyên liệu chính, với việc xem xét cho các điểm sau đây: 1. Thay đổi kích thước theo thời gian. 2. độ chính xác chiều. 3. Độ bền. 4. Lực lượng khai thác Tool. Thông tin doanh nghiệp:SENQCIA CORPORATION

  • Thiết bị chuyển đổi AD 2 kênh nhỏ xinh trong lòng bàn tay

  • Thành công trong việc giảm trọng lượng tối đa đến 56% so với series TH-A cùng loại hiện nay của công ty. Đóng góp cho nhu cầu giảm gánh nặng đối với môi trường.

PAGE TOP