Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chọn

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật15/11/2019
【Kiểm soát dịch hại】Pickup các sản phẩm nổi bật!

【Chuyên đề Kiểm soát dịch hại】Giới thiệu về các sản phẩm mới của doanh nghiệp Nhật Bản

Lần này, chúng tôi sẽ cung cấp chuyên đề Kiểm soát dịch hại. Hãy tải xuống catalog hữu ích dành cho Bảo trì tòa nhà và giải quyết các vấn đề nào. Chúng tôi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản.

  • Có thể phá hủy các tổ mối sử dụng một lượng thành phần rất nhỏ !

  • Là máy diệt côn trùng với thông số kỹ thuật mới, giúp đạt tới độ an toàn, an tâm về thực phẩm.

PAGE TOP