Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật09/12/2019
**Sản phẩm kháng hóa chất** Pickup các sản phẩm nổi bật!

**Sản phẩm kháng hóa chất** Giới thiệu về các sản phẩm mới của doanh nghiệp Nhật Bản

Lần này, chúng tôi sẽ cung cấp chuyên đề Sản phẩm kháng hóa chất. Đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều hóa chất, khả năng kháng hóa chất của thiết bị và các bộ phận là rất quan trọng. Chúng tôi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản.

  • Vòi phun làm bằng nhựa thích hợp với mục đích kháng hóa chất và mong muốn sản phẩm chi phí thấp.

  • Cao su và kim loại thì không thích ứng được ở những lĩnh vực như những chất lỏng đặc biệt hoặc dung môi hữu cơ nên đa số dùng những sản phẩm nhựa như PTFE, PFA, FEP để xử lý.

PAGE TOP