Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật04/08/2022
Có thể nhanh chóng hiểu cơ chế hoạt động của các chất ổn định dành cho các loại nhựa tổng hợp.

Có thể nhanh chóng hiểu cơ chế hoạt động của các chất ổn định dành cho các loại nhựa tổng hợp.** TECH DIRECTORY Vietnam **

* Tài liệu kỹ thuật về chất ổn định dành cho nhựa tổng hợp “Các nội dung đăng tải chính” ■ Cơ chế oxy hóa tự động (chuỗi phản ứng gốc tự do) ■ Cơ chế hoạt động của chất chống oxy hóa ■ Cơ chế hoạt động của chất ổn định ánh sáng ■ Cơ chế hoạt động của chất hấp thụ tia cực tím ■ Cơ chế hoạt động của HALS Thông tin doanh nghiệp:KYODO CHEMICAL CO., LTD.

  • Có thể ngừng chạy máy con khi lượng khí nitơ cần dùng không nhiều để có thể tiết kiệm điện.

  • Có thể đo được nước tinh khiết, nước biển và nước nói chung.

PAGE TOP