Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật18/10/2019
Nhờ chức năng phân tích thao tác, phân tích thời gian dựa trên băng ghi hình, phần mềm có thể giúp rút ngắn thời gian thao tác, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí cho xưởng sản xuất!

Giới thiệu về các sản phẩm mới của doanh nghiệp Nhật Bản

◆ 『OTRS10』phần mềm phân tích thao tác, tối ưu hoá nghiệp vụ OTRS - phần mềm phân tích thao tác, tối ưu hoá nghiệp vụ, hoạt động nhờ chức năng phân tích thao tác, phân tích thời gian dựa trên video ghi hình, phần mềm có thể giúp rút ngắn thời gian thao tác, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí cho xưởng sản xuất. Thông tin doanh nghiệp : Broadleaf Co., Ltd.

  • Hệ thống thiết kế mạch cung cấp môi trường thiết kế hợp nhất với khả năng thao tác tiên tiến.

PAGE TOP