Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm dịch vụ

Công ty

Tin tức kỹ thuật21/11/2022
Sự phát huy điều khiển lưu lượng bởi độ chính xác cao !

Sự phát huy điều khiển lưu lượng bởi độ chính xác cao ! Bộ điều khiển lưu lượng ** TECH DIRECTORY Vietnam **

*Bộ điều khiển lưu lượng AERA loại FC-R7700 Cùng với sự phát huy điều khiển lưu lượng bởi độ chính xác cao, chúng tôi đã thành công trong nhiều ứng dụng vì áp dụng gioăng cao su và nhờ vào sự cải thiện những ưu điểm mang tính kinh tế. 【Công dụng/Minh họa cách sử dụng】 Quy trình sản xuất chất bán dẫn・Thiết bị phân tích / kiểm tra các loại ・Động cơ đốt trong・Thiết bị xi mạ・Pin nhiên liệu・Tinh thể lỏng・Sợi quang・Hữu cơ EL・Đo lường môi trường・Sinh học・Thực phẩm Thông tin doanh nghiệp:IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

  • Đối ứng gia công lỗ đường kính lớn nhờ việc ứng dụng động cơ mô-men xoắn cao!

  • Có thể phá hủy các tổ mối sử dụng một lượng thành phần rất nhỏ.

PAGE TOP