Chuỗi thép không gỉ(Stainless Steel Chains) / SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chuỗi thép không gỉ(Stainless Steel Chains) / SENQCIA CORPORATION

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Chuỗi thép không gỉ(Stainless Steel Chains) / SENQCIA CORPORATION

Chuỗi là lý tưởng cho cao axit hoặc kiềm locationor nơi chuỗi sẽ được tiếp xúc với nước, và cho các địa điểm nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, nơi khả năng chống ăn mòn và nhiệt là một yêu cầu.

Thép không gỉ lăn xích được sản xuất của lớp 300 thép không gỉ để ANSI & BS thông số kỹ thuật chiều. Những chuỗi là lý tưởng cho các địa điểm có tính axit cao hoặc kiềm, hoặc nơi mà các chuỗi sẽ được tiếp xúc với nước, và cho các địa điểm nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, nơi khả năng chống ăn mòn và nhiệt là một yêu cầu.
---------------------------------------------------------
Stainless Steel Roller Chains are manufactured of class 300 stainless steel to ANSI & BS dimensional specifications. These chains are ideal for highly acidic or alkaline locations, or where the chain will be exposed to water, and for very high or very low temperature locations where resistance to corrosion and heat is a requirement.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/roller/stainless.html

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP