Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION

Nhiều loại dây chuyền cho công nghiệp đường / Many types of chains for Sugar Industry

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dây chuyền cho công nghiệp chế biến đường xử lý nhiệt, vật liệu khác nhau và sức mạnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
sản phẩm của chúng tôi đã phát triển và nâng cao thông qua công nghệ và kinh nghiệm của chúng tôi là chấp nhận được với các khách hàng trên toàn thế giới.
Các kiến thức luyện kim được qua gần một thế kỷ là hoàn toàn sử dụng trong việc sản xuất các sản phẩm dây chuyền tiêu chuẩn và "tùy chỉnh thực hiện".
Chúng tôi tiếp tục sản xuất chất lượng cao và các sản phẩm hiệu suất cao mà không ảnh hưởng.
-----------------------------------------------------------
We offer many types of chains for Sugar Industry processing heat treatment, different materials and strength in accordance with customer's requirements.
Our developed and enhanced products through our technologies and experiences are acceptable to the customer all over the world.
The metallurgical knowledge acquired over nearly a century is fully utilised in the production of standard and "custom made" chain products.
We keep manufacturing high-quality and high-performance products without compromising.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/sugar/

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP