chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION

chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề / Heavy Duty Drive Roller Chains

nặng nhiệm vụ chuỗi con lăn được khuyến cáo cho máy tính và thiết bị làm việc theo tải trọng và tác động tình trạng vô cùng khó khăn như nhà máy thép (cửa lò, vẽ băng ghế dự bị), đất di chuyển thiết bị thi công, các cơ sở vui chơi giải trí công viên, và những người khác. Các bộ phận chính được làm cứng thép đặc biệt với công quý giá.

-----------------------------------------------------------
Heavy Duty Roller Chain is recommended for machine and equipment working under extremely tough load and impact condition such as steel mill (Furnace Door, Draw Bench), earth moving & construction equipment, amusement park facilities, and others. Main parts are hardened specialty steel with precious machining.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/roller/heavy.html

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP