Bánh răng Standard Băng tải xích(Sprockets for Standard Conveyor Chains) / SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Bánh răng Standard Băng tải xích(Sprockets for Standard Conveyor Chains) / SENQCIA CORPORATION

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Bánh răng Standard Băng tải xích(Sprockets for Standard Conveyor Chains) / SENQCIA CORPORATION

Bánh răng Standard Băng tải xích / Sprockets for Standard Conveyor Chains

Nếu chuỗi và xích không phù hợp với chuỗi sẽ không chạy trơn tru, và cả hai chuỗi và xích sẽ phải được thay thế thường xuyên hơn.

--------------------------------------------------
If chain and sprocket do not match the chain will not run smoothly, and both chain and sprocket will have to be replaced more frequently.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/sprocket_c/standard.html

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Bánh răng Standard Băng tải xích(Sprockets for Standard Conveyor Chains) / SENQCIA CORPORATION

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP