Thích hợp với các linh kiện liên quan đến hệ thống nước! Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thích hợp với các linh kiện liên quan đến hệ thống nước!

Thích hợp với các linh kiện liên quan đến hệ thống nước!

Đây là phụ kiện của nồi hơi được sản xuất bằng cách tạo hình ống thép SUS304 kích thước Φ27.2×2t ở phần phẳng cặp mỏ lết bằng phương pháp ép thủy lực, sau đó gia công bằng NC. Đây là sản phẩm được biến đổi từ sản phẩm đúc thành sản phẩm dạng ống.

“Ưu điểm”
- Nhẹ, mỏng
- Cắt giảm số lượng linh kiện
- Chuyển đổi phương pháp sản xuất, nguyên vật liệu
- Cắt giảm chi phí

※Nếu quý khách cần thông tin chi tiết, quý khách vui lòng tải catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.nikko-bulgeform.co.jp/e/index.html

Ngành nghề đối tượng

Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Xe hơi/Máy vận chuyển  Công ty sản xuất khác

Thông tin doanh nghiệp

Nikko Sangyo Co., Ltd. Nikko Sangyo Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Phạm vi gia công Hydroforming (phương pháp tạo hình dùng áp suất chất lỏng cao)/ tạo hình phồng lồi (Bulge forming)”
- Đường kính ống: 15mm~100mm
- Độ dày thành ống: 0.8mm~4mm
- Độ dài sản phẩm: 40mm~700mm

“Công thức tính toán sơ bộ về giới hạn gia công, kết hợp giữa đường kính ngoài (D), độ dày thành (T), chiều dài (L)”
- D×T×L<C (nhất định)
- C: Sắt 30.000, SUS 25.000, đồng/đồng thau/nhôm 35.000
- Ví dụ
→ Đường kính ngoài=60mm, độ dày thành ống= 3mm, tổng chiều dài= 150mm
 60×3×150=27,000
 27,000<30,000 ⇒Phạm vi có thể sản xuất
→ Đường kính ngoài=30mm, độ dày thành ống= 2mm, tổng chiều dài= 400mm
 30×2×400=24,000
 24,000<30,000 ⇒Phạm vi có thể sản xuất
→ Đường kính ngoài=100mm, độ dày thành ống= 2.5mm, tổng chiều dài= 200mm
 100×2.5×200=50,000
 50,000>30,000 ⇒Phạm vi không thể sản xuất

※Nếu quý khách cần thông tin chi tiết, quý khách vui lòng tải catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

“Mục đích sử dụng”
- Linh kiện ô tô, linh kiện hệ thống cấp nước, khác

※Nếu quý khách cần thông tin chi tiết, quý khách vui lòng tải catalogue hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP