CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN SINH (12789)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN SINH

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN SINH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

42, Dinh Phong Phu, Tang Nhon Phu B Ward, Dist 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37306009

URL

http://www.phansinhjapan.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN SINH.

PAGE TOP