Nhut Thanh Plastic Private Enterprise (12788)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nhut Thanh Plastic Private Enterprise

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nhut Thanh Plastic Private Enterprise.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

126/23 le Van Tho, Ward 9, Go Vap Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-62954819

URL

http://www.nhutthanhplastic.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nhut Thanh Plastic Private Enterprise.

PAGE TOP