Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long (12787)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

79/4 Cau Xay, Tan 79/4 Cau Xay, Tan HCMC

TEL

FAX

84-8-37330173

URL

http://www.nhatlongco.Vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long.

PAGE TOP