Ky Bac Exact Mechanic J.S.C (12784)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ky Bac Exact Mechanic J.S.C

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ky Bac Exact Mechanic J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

67/236A Bui Dinh Tuy, Ward 12, Binh Thanh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-35164067

URL

http://www.kybaco.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ky Bac Exact Mechanic J.S.C.

PAGE TOP