Công ty LONG VÂN (12783)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty LONG VÂN

Nội dung kinh doanh

Các loại ốc vít kim loại được làm bằng thép carbon, đồng, thép không gỉ, ...vv

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty LONG VÂN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Song May Industrial Park, Bac Son, Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3869259

URL

http://www.longvanscrew.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty LONG VÂN.

PAGE TOP