Viet Uc Co., Ltd (12781)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Uc Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Uc Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ

Song Cong Industrial Park, Tan Giang, Song Gong, Thai Nguyen Province

TEL

FAX

84-280-3861388

URL

http://www.nhuavietuc.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Uc Co., Ltd.

PAGE TOP