Dan Tien Mechanic And Salt Production Trading Co., Ltd (12780)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dan Tien Mechanic And Salt Production Trading Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dan Tien Mechanic And Salt Production Trading Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

33/1D Go O Moi, Phu Thuan Ward, Dist7, HCMC

TEL

FAX

84-8-37730019

URL

http://www.dantien.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dan Tien Mechanic And Salt Production Trading Co., Ltd.

PAGE TOP