CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC PHAN VINH (12779)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC PHAN VINH

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC PHAN VINH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

22 Lot A, Unh Trung Str., Unh Trung Ward, Thu Duc Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-62837491

URL

http://www.cokhiphanvinh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC PHAN VINH.

PAGE TOP