Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ điện (12778)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ điện

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ điện.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 83/24 Bach Dang Str., Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-39841670

URL

http://www.ast-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ điện.

PAGE TOP