CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT SX AN HẠ (12777)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT SX AN HẠ

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT SX AN HẠ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 104, Duong Khue Str., Hiep Tan Tan Phu, HCMC

TEL

FAX

84-8-38161693

URL

http://www.anhaco.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT SX AN HẠ.

PAGE TOP