PhatTrien Import Export Trading Co., Ltd (12776)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PhatTrien Import Export Trading Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PhatTrien Import Export Trading Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

H5 Trinh Dinh Trang Str., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-54066004

URL

http://www.ahachain.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PhatTrien Import Export Trading Co., Ltd.

PAGE TOP