Mo Tien Mold Co., Ltd (12772)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mo Tien Mold Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Khuôn nhựa, sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Mo Tien Mold Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

508 Kinh Duong Vuong Str., An Lac A Ward, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37550589

URL

http://www.motien.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Mo Tien Mold Co., Ltd.

PAGE TOP