Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân (12771)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Nội dung kinh doanh

Khuôn nhựa, sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

298 Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38762225

URL

http://www.duytan.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân.

PAGE TOP