CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TM DV ĐẠI LỘC (12769)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TM DV ĐẠI LỘC

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TM DV ĐẠI LỘC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

KF 15, Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan T ay Ward, Dist 7. HCMC

TEL

FAX

84-8-38721792

URL

http://www.dailoc.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TM DV ĐẠI LỘC.

PAGE TOP