UPE-WATSON Co., Ltd (12768)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

UPE-WATSON Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

phụ tùng chế tạo khuôn mẫu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với UPE-WATSON Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

4/14 Sui Cam Ho Str., Tan Thai Hoa Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-39612733

URL

http://www.upe-watson.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với UPE-WATSON Co., Ltd.

PAGE TOP