CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN (12766)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

Nội dung kinh doanh

phụ tùng cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

95/39 Ly Chieu Hoang Str., Ward 10, Dist 6, HCMC

TEL

FAX

84-8-38759656

URL

http://www.sameco.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN.

PAGE TOP