Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd (12765)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

21 Phan Chu Trinh St r., Hiep Phu Ward, Dist 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37301762

URL

http://www.catthaicorp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd.

PAGE TOP