Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd (12765)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

21 Phan Chu Trinh St r., Hiep Phu Ward, Dist 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37301762

URL

http://www.catthaicorp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Duy Anh Engineering Technology Co., Ltd.

PAGE TOP