Compotech SaiGon INC (12763)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Compotech SaiGon INC

Nội dung kinh doanh

ống gen rác, bồn chứa nước, đường ống

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Compotech SaiGon INC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

3FL, 219 Khanh Hoi Str., Dist 4, HCMC

TEL

FAX

84-8-39401239

URL

http://www.compotechvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Compotech SaiGon INC.

PAGE TOP