Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NAKYCO J.S.C

Nội dung kinh doanh

Nắp máy RV165-2, gối đỡ, các loại van

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NAKYCO J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

295 Tan Ky Tan Quy Str., Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38495991

URL

http://www.nakyco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NAKYCO J.S.C.

PAGE TOP